Oei, ik groei!

Over de groei van OV
in de zuidelijke Randstad

Oei, ik groei!Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor het OV: het groeit. En flink ook. Groei is vooruitgang. Iets moois. Maar het gaat gepaard met groeispurten en groeipijn. Ook de groei van het OV vraagt om goede voorbereiding en ontwikkeling. Dat lukt alleen door samenwerking.

DE METRO­POOL­REGIO: MEER MENSEN MEER VER­VOER

Het aantal mensen in de metropoolregio groeit sterk. De komende decennia komen er 400.000 mensen bij. Een toename even groot als de stad Utrecht. Dit betekent dat we de komende tijd 240.000 woningen moeten bouwen in de metropoolregio.

Rechts: Huishoudens 2035 groei t.o.v. 2018

.cls-2{clip-path:url(#clip-path);}1030003900-280017800570017900101002600123009700180001770017300171001120019400122003400700018300139001460011400306007400-13000-5100701001631007030056800< -10.000-10.000 < 00 < 5.0005.000 < 10.00010.000 < 20.00020.000 < 30.00030.000 < 40.000>= 40.000

© Referentieraming Primos 2017 (ABF Research)

FOCUS OP BINNEN­STEDE­LIJK BOUWEN

Focus op binnenstedelijk bouwen of langs de lijn Leiden-Dordrecht. Daar gaan we voor. Zo houden we een groene, open ruimte in de omgeving. Goed en passend vervoer is daarbij de inzet.

Grootste woningbouwopgave daar waar bereikbaarheid te realiseren is: focus op binnenstedelijk bouwen en langs de lijn Leiden-Dordrecht.

© Monitor Verstedelijkingsalliantie 2018

Steden zijn steeds meer verbon­den

De bevolking groeit en mensen kunnen niet altijd wonen waar ze werken. Het woon-werkverkeer zal daardoor blijven groeien. Als we dat verkeer kunnen ontsluiten in de metropoolregio, dan vergroten we de agglomeratiekracht. Dat levert belangrijke economische groei op. Als het economisch goed gaat in Nederland plukt de metropoolregio daar minder de vruchten van dan andere metropolen in Nederland en Europa. En als het economisch slecht gaat in Nederland komt dat hier harder aan.

Dat kan anders. OESO rekende het uit: 2 tot 3% economische groei is haalbaar als we samenwerken en innoveren in de metropoolregio. Een goed bereikbare regio draagt bij aan de welvaart en het welzijn van de 2,3 miljoen mensen die hier wonen en werken.

© Territorial reviews: the Metropolitan Region of Rotterdam-The Hague, Netherlands 2016

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?

1. Investeringen Rijkswegen

A13/16, Blankenburgverbinding, Rotterdamsebaan, A4 Passages, Poorten en Inprikkers

2. Investeringen spoor

Programma Hoogfrequent Spoor, stations Den Haag, Rotterdam en Delft

3. Beter Benutten, technologie, innovatie, ketenmobiliteit

Fieldlab automatisch vervoer, mobiliteitsmarktplaats Verkeersonderneming, programma Bereik!

4. Investeringen metropolitaan OV

Schaalsprong OV gerealiseerd 2005-2020

 • Ruim € 3 miljard geïnvesteerd (excl. hoofdspoor)
 • RandstadRail en busbaan Zoetermeer-Rotterdam
 • Tramtunnel Grote Marktstraat
 • TramPlus Rotterdam en tramnetwerk Den Haag
 • Vernieuwing treinstations en OV-knopen
 • Nieuwe voertuigen
 • Betere (dynamische) reisinformatie, chipcard
 • Toegankelijkheid mindervaliden
 • OV met hoge kwaliteit en waardering
 • Ruim 3% reizigersgroei per jaar

De bereikbaarheid is verbeterd door inspanningen van vervoerbedrijven, MRDH, provincie Zuid-Holland en het Rijk. We hebben bepaald niet op onze handen gezeten.

De bereik­baarheid is verbeterd…

We lopen tegen onze gren­zen aan

De vervoersbedrijven concluderen: het net raakt overvol.
Als we niets doen lopen de mensen die hier wonen en werken vast.
Dat mogen we niet laten gebeuren.

Lijn Traject Groei op drukste punt,
2014-2017
HTM T1 Centrum 8,8%
HTM T2, 3, 4, 6 Tramtunnel Grote Marktstraat 12,4%
HTM T9 Den Haag Centraal 7,1%
RET ABC Oostplein 4,1%
RET DE Wilhelminaplein 6,0%
RET E Blijdorp 36,7%
Knooppunten bus, tram,
metro regio Rotterdam
Maart
2017-2018
Zuidplein
Alexander
Schiedam
Blaak
Kralingse Zoom
+10%

Metropolitaan OV-netwerk ruim voor 2030 vol

 • NCMA hoog
 • OVL 3% continu hoog
 • OVL 4% continu hoog
 • OVL 5% continu hoog

Investe­ring­en zijn nodig

Tot 2025

Prioriteit tot 2025 is: vastlopen voorkomen.
Door OV te versnellen. Meer capaciteit te regelen, spitsmijden voor doelgroepen te stimuleren, de OV-tarieven te bezien, knooppunten aan te pakken, goed naar uitgaven te kijken en te sparen voor erna.

2025-2030

Daarmee zijn we er nog niet. Er is een nieuwe schaalsprong OV nodig.
Tussen 2025-2030 moeten we in ieder geval het volgende zien te realiseren:

 • Een extra oeververbinding in regio Rotterdam;
 • Ontsluiting van CID-Binckhorst in Den Haag;
 • De viersporigheid tussen Leiden-Dordrecht moeten we tussen Delft Zuid en Schiedam compleet maken.

2030-3040

Tussen 2030-2040 deel 2 van de schaalsprong OV met:

 • Lightrail Corridors Den Haag, Zoetermeer-Rotterdam, Rotterdam-Zuid;
 • Automatische metro Rotterdam;
 • Lijn Leiden-Dordrecht de stations verbeteren en hoge frequentie OV.

Investe­ring­en zijn nodig

DOOR­PAKKEN KOST GELD

Fase 1 tot 2025
Korte Termijn Aanpak MIRT € 140 mln.
“SMARD”: versnellen tram/bus, ruimere trams, tarieven, R-net bussen € 100 mln.
Fase 2 tot 2030
CID-Binckhorst en Oeververbinding € 1.000 mln.
Vier sporen Delft-Schiedam € 500 mln.
Fase 3 schaalsprong 2030-2040
Hogere frequentie Oude Lijn, 3-5 extra stations € 150 mln.
OV Rotterdam-Zuid € 100 mln.
Automatisering metro MRDH € 900 mln.
Koningscorridor Scheveningen-Binckhorst € 800 mln.
Leyenburgcorridor/verlenging tramtunnel € 500 mln.
Upgrade Zoetermeer-Rotterdam € 300 mln.
Investeringen in fiets bij stations, snelheid e.d. € 250 mln.

Er is geld nodig om welvaart en welzijn te vergroten en te voorkomen dat het OV vastloopt.

HOE BEKOS­TIGEN WE DAT?

Zorgpunt is dat de middelen van Rijk en regio niet voldoende zijn voor de ontwikkeling van het OV.

Als de MRDH, de grote steden, de provincie en het Rijk de krachten bundelen én we innovatief bekostigen, kunnen we zorgen voor een betere bereikbaarheid en de economische kansen die hier liggen benutten.

Innovatief bekostigen vraagt - naast de reguliere middelen - inzet van stijgende grond- en woningwaarde en het benutten van de vrijkomende m2 door lagere parkeernormen. Met gezamenlijke inzet van vervoersbedrijven en overheden pakken we onze verantwoordelijkheid en kunnen we de stap vooruit doen.

Samen kunnen we zorgen voor een betere bereikbaarheid en economische kansen benutten.